Astazi, 1 ianuarie 2001, este celebrata Ziua Mondiala a Pacii, tema aleasa fiind “Libertatea religioasa, cale pentru pace”. Cu acest prilej, Papa Benedict al XVI-lea a amintit in mesajul sau din prima zi a anului ca dreptul la libertatea religioasă este înrădăcinat în însăşi demnitatea persoanei umane: “orice persoană trebuie să poată exercita în mod liber dreptul de a mărturisi şi de a manifesta, individual sau comunitar, propria religie sau propria credinţă, atât în public cât şi în privat, în învăţământ, în practici, în publicaţii, în cult şi în celebrarea riturilor”. Papa Benedict si-a exprimat dorinţa ca în întreaga lume, “în special în Europa, să înceteze ostilităţile şi prejudecăţile împotriva creştinilor datorate faptului că ei intenţionează să-şi orienteze viaţa în mod coerent cu valorile şi principiile exprimate în evanghelie”: “Europa să înveţe mai degrabă să se reconcilieze cu propriile rădăcini creştine, care sunt fundamentale pentru ca ea să înţeleagă rolul pe care l-a avut, pe care-l are şi pe care intenţionează să-l aibă în istorie; astfel ea va şti să experimenteze dreptatea, înţelegerea şi pacea, cultivând un dialog sincer cu toate popoarele”. Ziua Mondială a Păcii a fost instituită de către Papa Paul al VI-lea printr-un mesaj publicat la 8 decembrie 1967, iar prima Zi Mondială a Păcii a fost celebrată la 1 ianuarie 1968. Papa Paul al VI-lea îşi manifesta atunci convingerea că această propunere a Bisericii Catolice exprimă aspiraţiile popoarelor, guvernelor şi instituţiilor internaţionale care slujesc menţinerea păcii în lume, ale instituţiilor religioase şi mişcărilor culturale, politice şi sociale care au ales să facă din menţinerea păcii un ideal al lor, al tinerilor, al oamenilor care văd cât de necesară dar şi cât de ameninţată este astăzi pacea în lume. Propunerea de a dedica păcii prima zi a anului calendaristic nu este, în mod exclusiv, religioasă sau catolică. Biserica Catolică a dorit să lanseze această iniţiativă în speranţa că ea va afla ecou la toţi cei care pot să promoveze şi să făurească pacea.

(Biroul de presă al Conferinţei Episcopale)

Advertisements